Custom Search
Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Tiền đồng xuất hiện ờ Việt Nam từ bao giờ?

Theo "Đại Việt sử ký toàn thư" thì tiền đồng đầu tiên là tiền Thái Bình Hưng Bửu được đức dưới thời vua Đinh Tiên Hoàng (968-979). Do nước ta bị lệ thuộc Trung Hoa nhiều năm nên các đồng tiền Trung Hoa cùng thời là tiền tệ chi dùng cho cả nước. Khi lên ngôi, Ðinh Tiên Hoàng liền cho đúc loại tiền mang niên hiệu của mình để chi dùng trong dân chúng, chứng tỏ nước ta giờ đây đã có chủ quyền. Ðồng tiền mang tên ÐẠI BÌNH HƯNG BỬU, vì là đúc lần đầu nên kỹ thuật khắc, đúc khá thô sơ nhưng dày dặn, được dân chúng hoan nghênh đón nhận với mong nước nhà được an bình, hưng thịnh.

tiềnđồng việt nam
Tiền đồng Việt Nam năm 1975

Tìm hiểu về Tiền đồng đầu tiên của Việt Nam


Ðược xem là đồng tiền đầu tiên của một nước tự chủ, tiền đời nhà Ðinh được đúc bằng đồng nhiều tạp chất nên ngày nay phần lớn đều bị hoen rỉ, đáng chú ý là nét chữ Ðại Bình Hưng Bửu rất thô sơ nên có giả thuyết đó là chữ Thái bị mất dấu chấm phía dưới nên trông giống chữ Ðại nhưng theo một số nhà ngôn ngữ học : vào thời ấy chữ Ðại hay chữ Thái đều đọc và nghĩa như nhau. Thực tế qua sưu tầm, tất cả những đồng mà tôi đã gặp đều viết ÐẠI BÌNH HƯNG BỬU nhưng căn cứ niên hiệu của Vua Ðinh Tiên Hoàng nên hầu hết các nhà nghiên cứu, các nhà sưu tập đều thống nhất đọc là THÁI BÌNH HƯNG BỬU.

tiền thái bình thiên bửu
Tiền đồng đầu tiên của Việt Nam: Thái bình thiên bửu

Ðến nay, về cơ bản chúng ta đã tìm thấy ba loại tiền THÁI BÌNH HƯNG BỬU. Một loại phía sau có chữ Ðinh nằm trên lỗ vuông, một loại có chữ Ðinh nằm dưới lỗ vuông và một loại mặt sau không có chữ. Hầu hết những đồng có chữ Ðinh dưới lỗ vuông thường dày và nặng hơn hai loại kia.

 Xem thêm: Tiền giấy xuất hiện ở Việt Nam từ bao giờ?

Nhạc Không Lời Hay Nhất - Nhạc Không Lời Chọn Lọc