Custom Search
Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Tiền giấy xuất hiện ở Việt Nam từ bao giờ?

Tiền đồng xuất hiện lần đầu tiên vào thời Đinh tiên Hoàng (968-979) tên là Thái Bình Thiên Bảo và sau 400 năm, tiền giấy đầu tiên là tiền Thông Bảo Hội Sao được phát hành vào năm 1396 dưới thời vua Trần Thuận Tông theo quyết định của Hồ Quý Ly.

tiền giấy Thông Bảo hội Sao
tiền giấy đầu tiên của Việt Nam: Thông Bảo hội Sao

Tìm hiểu về tiền giấy đầu tiên của Việt Nam


Sau khi phát hành 7 loại tiền giấy (gồm các loại giấy bạc trị giá 10đ, 20đ, 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 5 tiền và 1 quan), Hồ Quý Ly cho thu hồi toàn bộ tiền đồng và cấm nhân dân lưu giữ, sử dụng, ai vi phạm sẽ bị tội chết. Tuy nhiên, tiền giấy cũng chỉ tồn tại trong vòng 10 năm (3 năm cuối đời Trần và 7 năm đầu đời Hồ) và mất theo sự sụp đổ của nhà Hồ. Các vương triều kế tiếp: Hậu Lê, Mạc, Tây Sơn, Nguyễn đều cho đúc lại tiền đồng để sử dụng.

Tiền giấy hiện đại xuất hiện ở đâu đầu tiên:

Tiền giấy Polyme mệnh giá 500.000 vnđ
Tiền giấy Polyme mệnh giá 500.000 vnđ của Việt nam

Những giấy bạc đầu tiên của châu Âu được ra đời vào năm 1483, nó được phát hành trong bối cảnh người Tây Ban Nha bị bao vây bởi những người Moors. Ngoài ra cũng có giả thuyết cho là việc xuất hiện những tờ tiền làm bằng giấy bồi gồm nhiều dạng trị giá khác nhau được sản xuất vào năm 1574 bởi những công dân bị vây hãm thuộc thành Leyden. Cả thành phố Leyden và Middelburg lúc bấy giờ đang bị người Tây Ban Nha bao vây nên thiếu bạc để đúc những đồng tiền kim loại nên họ buộc phải dùng bìa các quyển sổ của đạo Công giáo để làm vật liệu cho loại tiền giấy bồi. Tuy loại tiền giấy bồi được mô tả là loại tiền giấy lâu đời nhất của châu Âu còn giữ được, nhưng mặt khác, chúng không phải là những tờ giấy bạc thật.

Xem thêm: Tiền đồng xuất hiện ở Việt Nam từ bao giờ?

Nhạc Không Lời Hay Nhất - Nhạc Không Lời Chọn Lọc