Custom Search
Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Có bao nhiêu ngôn ngữ khác nhau trên thế giới?

Hiện nay trên thế giới có khoảng trên 6000000 người, chia nhau sống trên năm lục địa gồm : Châu Âu, Châu Á, Châu Mĩ, Châu Phi và Châu đại dương và được phân ra khoảng hơn hai trăm quốc gia. Phần lớn các con người không chỉ khác nhau về phong tục tập quán mà còn dùng những ngôn ngữ khác nhau. Nhiều khi trong một nước cũng có nhiều ngôn ngữ khác nhau do tập tục sinh hoạt và giao tiếp khác nhau.

Thống kê ngôn ngữ trên thế giới


Theo bản điều tra báo cáo mới nhất của UNESCO Liên Hiệp Quốc thì trên thế giới có 2700 thứ tiếng. Còn theo thống kê của nhà ngôn ngữ học Michael Krauss thuộc đại học Alaska Fairbanks (Hoa Kỳ) thì từ xa xưa nhân loại có đến 15000 ngôn ngữ khác nhau nhưng theo thời gian giờ chỉ tồn tại khoảng 6000 ngô ngữ, và cho đến ngày nay thì thế giới chỉ còn từ 2000 - 3000 ngôn ngữ khác nhau.

ngôn ngữ trên trên giới
Các ngôn ngữ trên thế giới


Nhưng trong các thứ tiếng phong phú này, thì có trên một nghìn bốn trăm thứ tiếng hoặc không được công nhận là thứ tiếng độc lập, hoặc sắp bị tiêu vong. Có khoảng hai mươi thứ tiếng hầu như ngày nay không còn ai biết nói nữa, ba phần tư các thứ tiếng trên thế giới còn chưa có chữ viết. Chỉ có khoảng 500 thứ tiếng đã được người ta nghiên cứu tương đối đầy đủ.

Trên thế giới có khoảng mười ba thứ tiếng mà số người sử dụng lên tới trên năm mươi triệu. Trong số đó tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga đều có trên một trăm triệu người trên thế giới sử dụng. Tiếng Pháp tuy có số người sử dụng không tới một trăm triệu nhưng lại có đến 26 quốc gia lấy tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức. Camơrun là một nước nhỏ ở miền Tây châu Phi, nghe nói nước này có trên một nghìn thứ tiếng. Trên thế giới thứ tiếng có số người sử dụng ít nhất là Oat, chỉ có 50 người nói.

10 ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới


  1. Tiếng Quan Thoại (Trung quốc) 874 triệu chiếm 14,37%
  2. Tiếng Hindi  (Ấn Độ) 366 triệu chiếm 6,02%
  3. Tiếng Anh 341 triệu chiếm 5,61%
  4. Tiếng Tây Ban Nha 322-358 triệu chiếm 5,59%
  5. Tiếng Bengal 207 triệu chiếm 3,4%
  6. Tiếng Bồ Đào Nha 176 triệu chiếm 2,75%
  7. Tiếng Nga 167 triệu chiếm 2,63%
  8. Tiếng Pháp 130 triệu chiếm 2.06%
  9. Tiếng Nhật 125 triệu chiếm 1,64%
  10. Tiếng Đức 120 triệu chiếm 1,28%
phân bố ngôn ngữ
Bản đồ phân bố ngôn ngữ trên thế giới

Lại có một thứ tiếng nhân tạo đó là Quốc tế ngữ. Quốc tế ngữ là một thứ tiếng bổ trợ trên thế giới. Các nước trên thế giới đều có người biết sử dụng.Giồng như Tiếng Việt của Việt Nam phải mượn thêm 1 số chữ cái của Tiếng Anh như F, W, Z ...

Nhạc Không Lời Hay Nhất - Nhạc Không Lời Chọn Lọc